ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Servicii

Tipuri de dispute care pot face obiectul medierii

Abilitațile care vin să completeze pregătirea de mediator mă ajută să abordez orice tip de dispută care, potrivit prevederilor legale, poate face obiectul unei medieri.

Exemple de litigii ce pot fi supuse procedurii de mediere:

  • litigiile civile
  • litigiile de familie: divorțuri, partaje de bunuri, exercițiul drepturilor părintești sau drepturi succesorale;
  • litigiilor privind posesia, granituirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
  • în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată aceasta răspundere, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
  • în litigiile de muncă izvorate din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
  • în cazul conflictelor din domeniul protecției consumatorilor;
  • cauzele penale, atât în latura penală, cât şi în latura civilă. În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Foarte pretabile la mediere sunt conflictele civile (comerciale) care privesc dispute între profesionişti care se referă la rezilierea contractelor, pretențiile comerciale ce apar prin neexecutarea sau executarea cu întârziere a clauzelor contractuale sau nerespectarea modalităților și termenelor de plată a obligațiilor financiare.

Informarea privind avantajele medierii este GRATUITĂ. 

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum și orice alte drepturi de care parțile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenție sau prin orice alt mod admis de lege.

Tipuri de mediere

Medierea în conflictele de familie

Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.

Medierea în afaceri

Negocierea este specifică mediului de afaceri, iar medierea este în fapt o negociere asistată şi coordonată de către un terţ neutru, imparţial si fără putere de decizie, care foloseşte anumite proceduri, tehnici si calităţi pentru a ajuta părţile să rezolve diferendul prin ajungerea la o inţelegere comună.

Medierea în procesul penal

În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere.