ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Medierea în procesul penal

În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie respectate drepturile fiecărei părţi ori subiect procesual la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere.

Termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu au încheiat o înţelegere, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

În cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere. Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care a fost dispusă.

Conform Codului de Procedura Penală si Codului Penal în vigoare din 01.02.2014, în cursul procesului penal este posibilă medierea :

In latura penală : pentru infracţiunile în privinţa cărora este necesară introducera plângerii prealabile sau este posibilă împăcarea, cum ar fi:

 • Lovirea sau alte violenţe (art.193); Vătămarea corporală din culpă (art.196);
 • Violența în familie ( art.199)
 • Ameninţarea (art.206); Hărţiurea (art.208);
 • Violul (art.218 alin.(1) şi alin.(2)); Agresiunea sexuală (art.219); Hărţuire sexuala (art.223);
 • Violarea de domiciliu (art.224); Violarea sediului profesional (art.225); Violarea vietii private (art.226), Divulgarea secretului profesional (art.227);
 • Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă (art.231),
 • Abuzul de încredere (art.238); Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239); Bancrută simplă (art.240); Bancrută frauduloasă (art.241); Gestiunea frauduloasă (art.242);  Insușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243); Înșelăciunea (art.244); Înșelăciunea privind asigurările (art.245)
 • Distrugerea (art.253 alin.(1) şi alin.(2); Tulburarea de posesie (art.256);
 • Asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284); Nerespectarea hotărârilor judecătorești (art.287 lit. d)-g) )
 • Violarea secretului corespondenţei (art.302);
 • Abandonul de familie (art.378); Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor (art.379)
 • Împiedicarea exercitării libertății religioase (art.381)

In latura civilă a procesului penal : medierea in litigiile penale este posibilă pentru orice infracţiune, dar numai cu privire la pretenţiile civile. Medierea civilă in procesul penal vizează doar acţiunea civilă şi reprezintă o tranzacţie intermediată de mediator cu privire la despăgubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.

Noul Cod de Procedura Penala reglementează la art.23 alin.(1) urmatoarele:  –  „În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.”.

Medierea este posibila pentru majoritatea infractiunilor prevazute de Codul Penal, medierea nefiind limitata doar pentru infractiunile unde este stipulata expres (retragerea plangerii penale sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala), atunci cand intervine un Acord de Mediere, poate fi posibila renuntarea la urmarirea penala.

Conform art.16 alin. 1 lit. g, Cod de Procedura Penala:  „ Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: g.)  a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;”