ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Medierea în afaceri

Un studiu efectuat in cadrul a 126 companii de top din SUA a reliefat faptul că, aproximativ 98% din cazurile pe care le-au avut acestea, au fost soluţionate inainte de a se ajunge în instantă, fiind evident faptul ca aceste companii preferă sa işi soluţioneze conflictele pe cale amiabila.

Bazandu-se pe o astfel de abordare si mereu avand in minte ideea practică şi eficienta a “time is money”, compania americană care are un litigiu nu se gandeşte în niciun caz să acţioneze în instanţă partea adversă până nu incearcă să soluţioneze disputa prin metodele de solutionare alternative, în special prin mediere.

Mediul de afaceri european şi cel american au adoptat fără rezerve medierea ca modalitate de stingere a diferendelor comerciale, fiind o chestiune de timp până ce acest lucru se va deveni o necesitate in sectorul privat si public din Romania.

Negocierea este specifică mediului de afaceri, iar medierea este în fapt o negociere asistată şi coordonată de către un terţ neutru, imparţial si fără putere de decizie, care foloseşte anumite proceduri, tehnici si calităţi pentru a ajuta părţile să rezolve diferendul prin ajungerea la o inţelegere comună.

Costurile pe care le implica o astfel de mediere sunt foarte reduse în comparaţie cu cele ocazionate de calea litigioasă şi există numeroase alte motive în sprijinul deciziei dacă, când, cum şi de ce sa se apeleze la un mediator .

Domenii de aplicare:

  • Executarea si interpretarea contractelor
  • Rezilierea
  • Pretenţiile
  • Somaţiile de plată
  • Revendicările
  • Conflictele dintre diferitele compartimente ale societăţii
  • Conflictele intre angajaţi

În orice contract comercial, părţile pot introduce o clauză de mediere, potrivit căreia, înainte de a se apela la instanţă sau la arbitraj, se încearcă rezolvarea conflictului prin mediere.