ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Întrebări frecvente

În procedura de mediere părţile implicate se pot întâlni cu mediatorul într-un număr nelimitat de şedinte, aşa cum decid de comun acord. Durata unei şedinte se poate stabili prin contractul de mediere la semnarea acestuia şi poate fi de circa doua trei ore sau mai mult. Durata totală a unei proceduri de mediere nu poate depaşi 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului de mediere.

La mediere părţile, persoanele fizice implicate in conflict, pot fi reprezentate de avocaţi sau alte persoane care deţin o împuternicire specială (notarială) in acest sens.
Persoanele juridice implicate in conflict au nevoie de împuternicire originală semnată, ştampilată si cu număr de înregistrare, eliberată de administratorul persoanei juridice respective.
Procedura de mediere se poate desfăşura atât in situaţia când părţile sunt asistate de avocaţi, cât şi in situaţia când parţile aleg sa nu fie asistate de avocaţi. Procedura de mediere se poate desfaşura în bune condiţii şi când doar o singură parte este asistată de avocat, iar cealaltă parte nu este asistată. Excepţia o constituie medierea în cauzele penale când legea prevede obligaţia mediatorului să atenţioneze părţile implicate in conflict pentru a fi asistate de avocaţi şi să prevadă acest lucru în procesul verbal de închidere a medierii.
Onorariul mediatorului este stabilit de mediator si părţile implicate, prin negociere ţinând cont de circumstanţele cazului. Onorariul se achita de părţi în mod egal, daca părţile nu decid altfel. Prin lege contractul de mediere este titlu executoriu asupra onorariului datorat de părţi către mediator.
Medierea se desfasoară de regulă la biroul mediatorului. Procedura de mediere poate avea loc însă şi în orice altă locatie, înclusiv la sediul uneia din părţile angrenate în conflict, cu acordul tuturoror părţilor.

Dacă aveţi alte întrebări ne puteţi contacta oricând!