ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Ce este medierea ?

Ce este medierea?

In esența medierea, potrivit definiției din legea de funcționare și organizare a profesiei (Legea nr. 192/2006), reprezintă modalitatea de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțămant al părților.

Noțiuni fundamentale despre mediere

Pentru foarte multe persoane primul pas care trebuie facut înspre mediere este participarea la o ședință de informare gratuită.

Părțile unui conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părți, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părți invitația scrisă, în vederea acceptării medierii și încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Procedura medierii presupune discuții în ședințe comune, la care participă toate părțile unei dispute, în prezența mediatorului. Ședințele comune poate fi alternate de întâlniri separate ale mediatorului cu fiecare dintre părți, dacă acest lucru este necesar.

Medierea se finalizează fie prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului, fie prin constatarea de către mediator a eșuării medierii, fie prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părți. La închiderea procedurii de mediere, în oricare din situațiile menționate mai sus, mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către parți, personal sau prin reprezentant, și de mediator.

Dacă părțile aflate în conflict ajung la o înțelegere, mediatorul redactează un Acord de mediere care va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea și care are valoarea unui înscris sub semnătura privată. Întelegerea părților poate fi supusă verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviințării instanței de judecată.

Medierea se fundamentează pe principiul win-win, în care fiecare dintre părți are de castigat și, spre deosebire de hotărârea unei instanțe de judecată, nu există învinși. În mediere parțile pot ajunge la soluții care să răspundă nevoilor acestora, având deplină putere de decizie asupra finalității negocierilor.