ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Avantajele medierii

Istoria mult mai consistentă a medierii pe alte continente și în Europa Occidentală a evidențiat în timp numeroase avantaje ale acestei soluții alternative de rezolvare a disputelor. Unele au un efect imediat asupra părților, în timp ce altele se văd în timp, cu efecte pozitive și de durată:

Economie de timp în soluționarea disputelor. Un argument important în condițiile în care instanțele de judecată din România sunt sufocate de un număr în continuă creștere al dosarelor. Durata proceselor este tot mai mare, iar calitatea actului de justiție este pusă în pericol. Medierea aduce celeritate în rezolvarea conflictelor, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea procesului de mediere.

Costuri avantajoase pentru părți. Soluționarea mai rapidă a unui conflict influențează și costurile suportate de părți. Acestea sunt mai accesibile, iar, în cazul onorariului mediatorului, legea prevede că acesta se negociază și este plătit în mod egal de către părți, în cazul în care nu s-a stabilit altfel. Şedințele de informare despre mediere sunt gratuite.

Confidențialitatea este un alt mare avantaj adus de mediere. Alături de neutralitate și imparțialitate, confidențialitatea este un principiu de baza al medierii. Fie că este vorba de imaginea publică a unei companii sau de reputația unei persoane, confidențialitatea oferită de mediere, spre deosebire de un proces public într-o instantă de judecată, poate fi un mare câștig pentru părțile unei dispute.

Flexibilitatea procedurii de mediere constituie un avantaj prin faptul că nu impune reguli formale în comunicare, fixarea duratei, datei și a locului de desfășurare a ședințelor este stabilită în funcție de programul părților, care își pot alege un mediator, fără ca acesta să fie impus.

Medierea asigură implicarea activă și nemijlocită a părților în soluționarea conflictului, fără ca mediatorul să poată să impună sau să formuleze o anumită soluție.

Dacă medierea a avut succes și părțile au agreeat o soluție comună, se încheie un Acord de mediere care consfințește voința acestora, iar instanța de judecată va pronunța, la cererea părților, o hotărâre de expedient. Această hotărâre constituie titlu executoriu.

Părțile aflate în conflict pot fi asistate de avocați, traducători sau de alte persoane, în condițiile stabilite de comun acord. În cursul medierii parțile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziție, în condițiile legii.

Prin mediere se pot soluționa conflicte existente și se pot preîntâmpina alte neînțelegeri. Partenerii de afaceri pot să găsească prin mediere o soluție la o dispută de moment și își pot păstra relațiile de business și interumane pe viitor.