ÎMPREUNĂ PUTEM REZOLVA PROBLEMA DUMNEAVOASTRĂ!

Despre mine

Profesionalism şi dedicaţie

Abordarea profundă și analiza temeinică în rezolvarea conflictelor de toate felurile au la bază inclusiv experiența managerială în conducerea unei organizații, fie ea societate comercială sau cooperatistă – din poziția de consilier al managerului, fie ea instituție publică – din poziția de director general, funcție ocupată ca înlocuitor al titularului postului. În plus, experiența în controlul intern managerial în entităţile publice mă ajută să îmi stabilesc și să îmi respect obiectivele, acţiunile, responsabilităţile și termenele propuse.

Despre mediere

În esenţă medierea, potrivit definiţiei din legea de funcţionare şi organizare a profesiei (Legea 192/2006), reprezintă modalitatea de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Servicii de mediere

Abilitațile care vin să completeze pregătirea de mediator mă ajută să abordez orice tip de dispută care,
potrivit prevederilor legale, poate face obiectul unei medieri.

Medierea în conflictele de familie

Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.

Medierea în afaceri

Negocierea este specifică mediului de afaceri, iar medierea este în fapt o negociere asistată şi coordonată de către un terţ neutru, imparţial si fără putere de decizie, care foloseşte anumite proceduri, tehnici si calităţi pentru a ajuta părţile să rezolve diferendul prin ajungerea la o inţelegere comună.

Medierea în procesul penal

În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie respectate drepturile fiecărei părţi ori subiect procesual la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

Alege Medierea